Pigeklubben i Slagelse

Et fællesskab for piger i alderen 13-17 år med en autismediagnose

Pigeklubben har til formål at danne rammer for socialt udviklende fællesskaber for unge piger med en diagnose inden for autismespektret, i alderen 13-17 år. Vi taler om fællesskaber, hvor den unge i overvejende grad vil opleve at blive værdsat, føle sig værdifuld og føle sig anerkendt. Ikke blot anerkendt af de frivillige voksne, men særligt af de andre unge – og naturligvis af den unge selv.
Målet med disse fællesskaber er at de unge kan udvikle sociale kompetencer, som de kan bruge i hverdagen uden for klubben, samtidig med at de får et netværk af andre unge piger med en autismediagnose. Det spænder bredt, lige fra planlagte aktiviteter som madlavningsaften, kreativt værksted og skovtur, til mindre stimulerende aktiviteter som hyggesnak over en kop te. Det tilstræbes at imødekomme de unges fælles ønsker så vidt muligt.

Personalet i klubben er frivillige unge i alderen 15-25 år. Der vil altid være to voksne til stede under klubarrangementerne, og der indhentes børneattest på alle voksne frivillige. Der kan være tale om flere grupper i klubben, som mødes på forskellige tidspunkter, således at der altid være et maksimalt antal deltagere der er til at overskue.

Det er vigtigt at understrege at de frivillige ikke tager rollen som fagprofessionelle, uanset relevant uddannelsesbaggrund eller beskæftigelse. Af denne grund henvender klubben sig til de unge, der vurderes at have enten mellem eller lille støttebehov. Om den unge hører ind under denne målgruppe, lader vi den unge og dennes pårørende om at vurdere.

Vi frivillige opretholder de nødvendige pædagogiske faktorer, der fremmer mulighederne for selvudvikling og selvreflektion blandt de unge. Det sker gennem en recovery-orienteret praksis hos os frivllige, der genenm anerkendelse og oprigtig interesse holder fast i den unges tro og håb på at hun kan forfølge sine drømme – også når den unge ikke selv tror på det.

I forlængelse af den recovery-orienteret tilgang, bygger klubben desuden på Slagelse Kommunes medborgerpolitik. 

Pigeklubben er endnu ikke startet op endnu, men søger flere voksne medfrivillige til at løfte projektet. Hvis du er interesseret, enten som deltager eller som frivillig, er du velkommen til at kontakte Laura på nedenstående kontaktoplysninger. 

DSC_1328_00001_01.jpg

Leder for pigeklubben:
Laura Lindehøj Thygesen - laura@autismeungdom.dk


Coronavirus: Grundet Corvid-19 er alle fysiske aktiviteter foreløbig udsat.