Vores arbejde

I Autisme Ungdom arbejder vi med tre strategiske ben. Nemlig Aktiviteter, Politisk arbejde og Dannelse. Vi arbejder gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen.

 

Om Autisme Ungdom

Aktiviteter

Det er vigtigt at føle man hører til. Derfor skaber vi fællesskaber for unge med autisme tæt på livet, gennem aktiviteter såsom spillegrupper, drengeklubber, pigeklubber, samtalecaféer og meget andet.

Politisk arbejde

Vi udbreder viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, og vi arbejder for at sikre bedre forhold i samfundet for unge med en autisme spektrum forstyrrelse.

Dannelse

Foreningslivet er en vigtig del af Autisme Ungdom, og vi arbejder aktivt for at støtte unge til selvstændigt at kunne indgå i fællesskaber både i og uden for foreningen.


Coronavirus: Grundet Corvid-19 er alle fysiske aktiviteter foreløbig udsat.